-Centros de torneado, mecanizado, máquinas CNC...-

Mecaviguez S.L. conta nas suas instalacións con centros de torneado, centros de mecanizado, tornos automáticos, maquinas CNC, etc… con eles cubrimos todalas necesidades de mecanizado de pezas dos nosos clientes.

-Innovación e flexibilidade ó servicio do cliente-

Mecaviguez, como taller de mecanizados, caracterizase pola sua innovación e flexibilidade no mecanizado de pezas. A calidade dos nosos traballos, a rapidez de resposta e a adaptación as necesidades do cliente son parte básica do noso know-how.